Page 6 - proj tutvustus
P. 6

Rakvere kogudus avas töökeskuse
        22.02.2017 Kätlin Liimets

          Rakvere vastavatud erivajadustega inimeste töökeskuse tegelustoas valmistatakse
        parajasti pakendeid kauplusele Väike Ingel. Esiplaanil õdedest keskuse kliendid Margit ja
          Merike Rosenberg. Taamal tegevusjuhendaja Maie Sild ja koguduse õpetaja Tauno
                        Toompuu. Kätlin Liimets

        10. veebruaril 2017 õnnistas peapiiskop Urmas Viilma Rakvere Kolmainu
        koguduse pastoraadi keldrikorrusel erivajadustega inimestele töökeskuse.
        Sellist keskust pole siiani meie koguduste juures olnud.

        Praegu koguduse vabatahtlike õlule toetuv keskus on avatud kaks korda nädalas:
        kolmapäeviti ja reedeti. Õnnistamisjärgsel kolmapäeval töökeskusesse sisenedes on
        esimeseks uudistatavaks ruumiks päikesepoolne tekstiilituba. Seal on oma koha leidnud
        Puuetega Inimeste Koja annetatud kangasteljed, millel pooleliolev vaip ootamas tööjätku.
        Lisaks on laudadel õmblusmasinad, riiulitel rõõmsavärvilised lõngakerad ja seintel Enri
        Pahapilli maalid.
        Rakvere koguduse õpetaja Tauno Toompuu juhatab mind edasi puutööruumi, mille
        seinad ootamas veel siseviimistlust. Keskuse tegelustoas õpetab ainuke erialase
        ettevalmistusega vabatahtlik tegevusjuhendaja Maie Sild kolmele külastajale
        pakkekottide valmistamist, mis on kaupluse Väike Ingel tellimus.
        Töökeskus, mida külastab praegu 12–15 inimest, on alles leidmas endale
        koostööpartnereid ja iga jõukohane tellimus on teretulnud. Näiteks valmistutakse
        hauahooldusteenuse pakkumiseks kevadel ja suvel soovitakse valminud käsitööd müüa
        Rakvere linnapäevadel.


        Keskuse loomise eellugu
        2010. aastal alustas Rakvere koguduse juures tegevust tolleaegse Koeru koguduse
        abiõpetaja Elve Benderi initsiatiivil liikumise „Usk ja valgus“ rühm. Prantsusmaalt alguse
        saanud kristlik liikumine on mõeldud vaimupuuetega noortele.
        „See on töö, kus igasugused maskid, tiitlid, ametid ei loe – need võib rahumeeli maha
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10