Page 10 - proj tutvustus
P. 10

Lapsehoiuteenust ei osutata haridusasutuses õppetööl viibimise ajal. Kooliealine laps võib
        teenusel olla juhul, kui ta on vormistatud koduõppele ja ei viibi samal ajal
        haridusasutuses.


        Lapsehoiuteenuse hüvitamisele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul
        esindajal (lapsevanem või eestkostja) või lapsele perekonnas hooldamise teenuse
        (sotsiaalhoolekande seadus § 25² lg1) pakkujal kuni lapse 18 aastaseks saamiseni,
        eeldusel et: lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis; lapse
        hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas
        hooldamine); laps ei viibi samal ajal õppetööl haridusasutuses.

        Lapsehoiuteenuse osutamine toimub kas lapse kodus, hoidja kodus või hoiukodus
        (asutuses).


        Eesti Evangeelne Luterlik Kirik pakub lapsehoiuteenust Harjumaa piirkonna lastele alates
        aprillikuust 2016.


        Kontakti saamiseks võtke ühendust projekti koordinaator Keili Kollamaa-Randeriga
        (keili.kollamaa.rander@gmail.com või 56720008), kes aitab vormistada avaldust
        Sotsiaalkindlustusametile ja kellega koostöös pannakse paika lapse aeg lapsehoius
        Inglitiib.
        Teenuste mahuks ühes aastas on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta.


        Täpsem info projekti kohta: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puudega-laste-
        tugiteenuste-arendamine-ja-pakkumine-8/


        Lapsehoiuteenust pakutakse aadressil:
        Kiriku tee 2, 76912 Harkujärve, Harjumaa.
        Lapsehoiuteenuse saamiseks võtke ühendust:
        tel. 56652939 või 56720008; e-mail: teenused@eelk.ee


        Keili Kollamaa.
   5   6   7   8   9   10