Page 4 - proj tutvustus
P. 4

EELK RAKVERE KOLMAINU KOGUDUSE TÖÖKESKUS


        Pastoraadi keldrist saab töökeskus puudega inimestele
        11.01.2017


        Pastoraadi keldrist saab töökeskus puudega inimestele
        Karl-Heiko (21) on üks paljudest sügava puudega noortest, kel pärast erikooli lõppu kuigi
        palju väljavaateid ei olnud - kuni ta liitus Rakvere Kolmainu koguduse juures koos käiva
        vaimupuudega inimeste rühmaga.

        “See töö, mis Tauno Toompuu eestvedamisel puuetega inimestega tehakse, on just see
        puuduv lüli riigi ja puudega noore vahel. See on võimalus puudega inimesel õppida
        töötegemist. Selliseid võimalusi peaks olema aga palju rohkem,” ütles Karl-Heiko ema
        Rele Laud.
        Noormees lõpetas toimetulekuõppe 11. klassi Rakvere Lille koolis. “Viimane klass jäi
        lõpetamata, sest kool suleti ja kuhugi teise Eesti otsa ei oleks ma saanud teda internaati
        viia,” tunnistas naine, kes leidis oma täiskasvanud pojale hiljuti väljundi kirikus tegutseva
        puudega inimeste rühmas.
        Viis aastat on Rakvere Kolmainu koguduse juures käinud korra kuus koos vaimupuudega
        noorte liikumise Usk ja Valgus kohalik rühm. “See kasvas edasi mõtteks pakkuda neile
        rohkem tegevust, luua töökeskus sellistele inimestele. Uue tööhõivereformiga seoses on
        muutunud see teema väga aktuaalseks, riik tahab võimalikult palju piiratud töövõimega
        inimesi tööga hõivata. Need inimesed ei ole aga võimelised avatud tööturul
        konkureerima, samas on nad turvalises keskkonnas suutelised lihtsamaid asju tegema,”
        rääkis Toompuu.
        Nõnda võttis kogudus nõuks teha korda pastoraadihoone keldrikorrus ja rajada sinna
        intellektipuudega inimestele töökeskus.
        EAS andis remondiks 32 000 eurot, kogudus pani omalt poolt 31 000 eurot Pauluse kiriku
        müügist saadud raha ning nüüdseks on ruumid renoveeritud. Esialgu on kasutuses kolm
        ruumi, on ka kööginurk, lisaks invatualett, ei puudu pesemisvõimalus. Neljas ruum
        plaanitakse võtta kasutusse n-ö musta töö ruumina, mida esialgu üheskoos ka korra
        nädalas kokku saades puhastatakse.
        Ehituslikes asjades on olnud eestvedajaks Eero Kadarik, sisulise tegevuse eest kannab
        hoolt Tauno Toompuu ning mitmed vabatahtlikud kogudusest. Tulevikus peaksid
        töökeskuses toimetama lisaks ka täistööajaga tegevusjuhendajad. Pakutavate tegevuste
        asjus tehakse koostööd nii töötukassa kui ka sotsiaalkindlustusametiga, samuti kohalike
        ettevõtjatega.
        Üheks koostööpartneriks on olnud kauplus Väike Ingel, kelle tarvis on volditud pakendeid
        ja lükitud poolvääriskivisid kettideks. “Ma olen alati püüdnud anda oma abikäe neile, kes
        nõrgemad. Reisides näen, eriti vanas Euroopas, kuidas puudega inimesed on ühiskonna
        tegemistesse kaasatud ja neil on oma kindel roll igapäevaasjade toimimises. Kes töötab
        kohvikus abitöölisena, kes mujal vajalikke töid tehes. Meil on puudega inimesed pigem
        varjus ja isegi peidus,” rääkis Väikese Ingli tegevjuht Evelin Liiva, kel mõte puudega
        inimesi kaasata oli juba ammu. “Meil on nüüdseks välja kujunenud rutiinne, ent väga
        mõnus koostöö. Õnneks on meie enda töötajate seas palju neid, kel huvi tegeleda
        intellektipuudega noortega, ootame, et saaksime tulevikus rohkem koos toimetada. Mind
        kui ettevõtjat ajendas ennekõike soov anda oma panus muutusteks ja arenguteks, sest
        need algavadki ainult ja ainult meist endist,” ütles Liiva.
        Seni on tehtud puudega noorte kaasabil näiteks heakorratöid. “Üks teenus, mida
        pakkuda tahame, on hauahooldus. Rakvere Linnakalmistul on viis hauaplatsi, mida oleme
        hooldanud. Inimesed, kel on seal lähedaste hauad, mille eest nad ei saa ise hoolitseda,
        saavad teha meiega kokkuleppe regulaarse hoolduse ja küünalde süütamise asjus,”
        rääkis Toompuu. Valmis ollakse aga ette võtma ka lihtsamaid õmblustöid, kleebiste
        paigaldamist, pakendamist – lähtutakse inimeste võimekusest ja tööturu vajadustest.
        “Töökeskuses saab klient päris tööl käimise kogemuse: kella peale tööle tulek, distsipliini
   1   2   3   4   5   6   7   8   9