Page 9 - proj tutvustus
P. 9

LAPSEHOID INGLITIIB

        Meie lapsehoid asub Harjumaal, Harku vallas, Harkujärve külas, Kiriku tee 2 asuvas
        majas (sissepääs maja tagant), eraldatud ja looduskaunis kohas. Laste päralt on kahel
                     2
        korrusel rumme ligi 200m , kuhu kuuluvad mängutoad ja hubased magamistoad. Õues
        on aiaga piiratud mänguala, kus on kiik, kaks liivakasti. Majja sisenemiseks on olemas
        kaldtee ratastoolidele.
        Alates aprillikuust 2016 pakume lapsehoius Inglitiib raske ja sügava puudega lastele
        lapsehoiuteenust. Kogu info teenuse kohta leiate allolevas tekstis.
        Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad
        hoolekandeteenused“ raames elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste
        tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“
        tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.


        Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid
        – lapsehoid, tugiisik ja transport – suuremas mahus nii, et teenused oleksid
        kättesaadavad neile, kelle teenusevajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Vähendades
        seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.


        Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed


        Lapsehoiuteenuse peamine eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu
        alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut. Samuti on lapsehoiuteenuse
        eesmärkideks võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid
        ajutiselt tegeleda teiste tegevustega.


        Lapsehoiuteenus on suunatud raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad
        ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet ning kelle vanemad ei saa seetõttu osaleda
        tööhõives. Lapsehoiuteenust on võimalik saada kuni lapse 18 aastaseks saamiseni,
        eeldusel et lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (välja
        arvatud lapse perekonnas hooldamine) ning laps ei viibi samal ajal õppetööl
        haridusasutuses.


        Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada:
        • koolieelsele ja koduõppel oleval lapsel: päeval, õhtul, nädalavahetustel või teatud
        perioodil ööpäevaringselt;
        • põhiharidust omandaval lapsel: peale koolipäev lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel;
        koolivaheaegadel lisandub päevahoiu või ööpäevahoiu võimalus;
        • noortel, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes: päeval, õhtul,
        nädalavahetustel ning teatud perioodidel ööpäevaringselt.


        Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus,
        mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse
        osutaja.


        Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist, sondi puhastamist või
        mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse
        arendamise kohta õigusaktides nõudeid ei ole ning arendamise tase sõltub konkreetsest
        teenusepakkujast ja lapsehoidjast. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist
        – temaga rääkimist, lugemist, mängimist.
   4   5   6   7   8   9   10