Page 7 - proj tutvustus
P. 7

jätta. Mida lihtsam oled, seda parem. Meie väike meeskond on sellest rõõmu tundnud ja
        nõnda on see valdkond arenenud,“ rääkis õpetaja Toompuu. Talle meeldib filosoofiline
        lähenemine, et ühiskonnas hästi hakkama saavad inimesed vajavad neid, keda aidata, et
        säilitada inimlikkus, siirus ja elu ehedus.
        Rakvere kogudus soovib, et pastoraadis tegutsev töökeskus oleks käepikendus
        kogukonda. Mõeldakse suurelt: arhitekt Fredi Tompsi projekti järgi rajatakse tulevikus
        järgmisele korrusele klientidele korterid ja ülemisele korrusele hostel, mis samuti pakuks
        võimalust töökohtadeks intellektipuudega inimestele.
        Keskust on vaja, sest vaimupuudega inimesed pole tööturul nii konkurentsivõimelised.
        Vajatakse kohta, kus end teostada. Mõnele võib see saada tööturule sisenemise
        vaheetapiks, kus harjutada turvalises keskkonnas distsipliini ja õppida mingi oskus
        selgeks. Üks keskuse külastajatest on näiteks koostöös kogudusega saanud tööle
        kauplusesse Sõbralt Sõbrale.

        Majanduslik toimetulek
        „Majanduslik toimetulek on kõige suurem väljakutse. Tahame nii toimida, et poleks
        välisest toetusest sõltuvad, vaid saaksime ise hakkama,“ räägib Toompuu. Ruumi
        ehituseks kulunud 64 000 eurost pool saadi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, teise
        poole pani kogudus. Projekti juhtis koguduse juhatuse aseesimees Eero Kadarik.
        Praegu toimub tegevus vabatahtlikkuse alusel. Kogudus katab ruumide ülalpidamise
        kulud ning soovib, et töökeskus areneks isemajandavaks ja klientide töö saaks
        tasustatud. Jätkuvalt otsitakse võimalusi, et teha koostööd töötukassa ja
        sotsiaalkindlustusametiga.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10